Incontrol 4.45.0

11 juni 2024

Functies

 

 • "Mijn documenten" mobielvriendelijk: De weergave van "Mijn documenten" is geoptimaliseerd voor een betere ervaring op mobiele apparaten.
 • Verbeterde lege status: Wanneer "Mijn documenten" leeg is, wordt dit nu duidelijker weergegeven.
 • Formuliergroep waarschuwing: Bij het toevoegen of bewerken van een formulier ontvang je nu een melding als je probeert op te slaan zonder groepen te selecteren. 
 • Navigatiebalk aan de onderkant: Een nieuwe navigatiebalk is toegevoegd aan de onderkant van het scherm voor een betere navigatie op kleinere apparaten.
 • Mobielvriendelijke actiebalk: Een nieuwe, gebruiksvriendelijke actiebalk is geïmplementeerd op kleinere schermen.
 • Verbeterde e-mailteksten: De teksten van de "bijna verlopen" e-mails zijn bijgewerkt voor meer duidelijkheid en effectiviteit.
 • Sofia-chatbot in Helpcenter: De Sofia-chatbot is nu beschikbaar op de Helpcenter-pagina, exclusief voor Incontrol-gebruikers.
Bugfixes
 
 • Camera keuze op Chrome Android: [Tijdelijke oplossing] Het probleem waarbij de camera niet kon worden geselecteerd in de concepteditor op Chrome op Android is aangepakt.
 • Dubbele afbeelding toevoegen: Het probleem waarbij het niet mogelijk was dezelfde afbeelding tweemaal aan een element toe te voegen, is opgelost.
 • Conceptnaam bewerken op kleine schermen: Het was niet mogelijk om de naam van een concept te bewerken op kleinere schermen. Dit is nu gecorrigeerd.
 • Tabel in tekstveld probleem: Bij het plakken van een tabel in het tekstveld van een element en het herladen van de pagina, werd de tabel verwijderd. Dit is verholpen.
 • Ongeldige waarde in nummerelement: Wanneer een ongeldige waarde werd ingevoerd in een nummerelement en er daarna van sectie werd gewisseld, werd de ongeldige waarde verwijderd. Dit is gecorrigeerd.
 • Breedte van documentlijst op kleine schermen: De documentlijst was te breed op kleinere schermen, wat nu is aangepast voor een betere weergave.
 • JavaScript-fouten bij zichtbaarheidselementen: JavaScript-fouten die optraden bij elementen die niet meer zichtbaar zijn na het voltooien van een verzoek (zoals sectiewijzigingen), zijn opgelost.
 • Formulierbouwer verbeteringen: Kleine aanpassingen zijn gemaakt aan de formulierbouwer voor een betere weergave en functionaliteit op kleinere schermen, inclusief kleinere actiebalken voor kleine elementen.
 • Excel-import serverfout: Een serverfout bij het importeren van een Excel-bestand met dubbele aliassen en verschillend hoofdlettergebruik is verholpen.
 • Verkeerde opties bij gebruikersverwijdering: Het bevestigingsscherm voor het verwijderen van een gebruiker toonde onjuiste opties wanneer er een vaste oplossing was voor het verwijderen van documenten. Dit is gecorrigeerd.
 • Alias-toewijzingsveld vergroten: Het tekstvak voor alias-toewijzing kon handmatig worden vergroot, wat nu is aangepast.
 • Netwerkfoutmeldingen bij schermwissel: Soms verscheen er een netwerkfoutmelding bij het wisselen tussen schermen. Dit probleem is opgelost.
 • Te grote velden op Safari mobiel: Op Safari zagen de invoervelden voor de code bij tweestapsverificatie er te groot uit op mobiele apparaten. Dit is nu aangepast.
 • Tweestapsverificatie code op Android: Bij Android-apparaten werden de codes uit sms'jes niet correct gekopieerd door spaties tussen de tekens. Dit is gecorrigeerd.